Služby Mixbed

 
Regenerating stationNaša spoločnosť ponúka službu regenerácie živice Mixbed (katión+anión) nezávisle od typu a výrobcu živice. Opotrebovaná živica prichádza na našu regeneračnú stanicu na paletách, v sudoch alebo kontajneroch.
 
Náš systém riadenia kvality zabezpečuje,že po každom regeneračnom cykle zoberieme vzorku so živice a skontrolujeme kvalitu vody , resp. meriame kapacitu živice.
 
Detaily technológie regenerácie živice:
 
Laboratóriá,zdravotnícke zariadenia, elektronický, sklársky priemysel, zvlhčovacie zariadenia-, umývačky, výrobcovia akumulátorov, práčovne, elektrárne, každý bez výnimky potrebuje k prevádzke odsolenú vodu, ktorú často nazývajú ,,len,, ako destilovanú vodu..
 
Avšak okrem destilácie existuje iný, účinnejší spôsob úsporu energie, praktickejší spôsob výroby odsolenej vody. Na to slúžia aj nami distribuované demineralizačné patróny.
 
Demineralizačné patróny sú plnené s katión- anión živicou s takzv. Mixbed živicou. Pri procese demineralizácie surovú vodu prepustíme z hora na dol cez živicu, čo prakticky úplne odstráni soli z vody. Zostávajúci obsah soli je zanedbateľný,iba  0,1 mg/l, vodivosť vyrobenej vody je 0,2 μS/cm, táto hodnota spľňa i najvyššie nároky na odsolenú vodu. Priopotrebovaní živice, regeneráciu nie je možné vykonať na mieste. Na to slúži naša centrálna regeneračná stanica. Vašu opotrebovanú živicu vymeníme na regenerovanú živicu.
 
Opotrebovanú živicu v našej centrálnej regeneračnej stanice znova aktivujeme, regenerujeme. To poskytuje nasledujúce výhody pre užívateľa:
 
• Žiadna práca alebo nebezpečenstvo s alkáliami a kyselinou, ich skladovanie, spracovanie a likvidácia odpadových vôd.
 
• Centrálna regenerácia, väčšie množstvo regenerácie živcie je ekonomickejšie a a tiež šetrné k životnému prostrediu.