fbpx

Facebook nyereményjáték szabályzat

Jelen szabályzat (továbbiakban Szabályzat) az Euro-clear Kft. mint szervező (továbbiakban Szervező) Facebook oldalán futó nyereményjátékra (továbbiakban Nyereményjáték) vonatkozik.

A nyereményjáték szervezője:
Euro-clear Kft., Béke utca 2., 9071 Gönyű, Magyarország
EU adószám: HU14009301
Cégjegyzékszám: 08-09-015163

A nyereményjáték részletei:
A Facebook közösségi oldalon szervezett nyereményjáték résztvevői közül 1 db nyertest sorsolunk, aki postai úton megkapja a játékban feltüntetett nyereménytárgyakat.

A nyereményjáték menete és feltétele:
A játékban résztvevőknek teljesíteniük kell az alábbi feltételeket:
– kedvelni (lájkolni) kell a nyereményjáték bejegyzést
– meg kell jelölni hozzászólásban olyan személyt (esetleg többet is), aki szintén örülne a nyereménynek
– a bejegyzés nyilvános megosztásával a játékosok tovább növelhetik nyerési esélyüket

A szerencsés nyertest azok közül a játékban résztvevő személyek közül sorsoljuk, akik a fenti feltételeket maradéktalanul teljesítették.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Nyereményjáték Szabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

A Nyereményjáték időtartama:
A játék előre meghatározott ideig fut: 2023. december 8. és 14. között.

A nyeremény kisorsolása:

A sorsolás menete egy online alkalmazás segítségével lesz végrehajtva. A nyeremény készpénzre át nem váltható és nem ruházható át másik személynek.

A Nyereményjáték lebonyolítása:

A játék a következő közösségi oldalon található: https://www.facebook.com/euroclear.eu

Jelen promóciót a Facebook semmilyen formában nem támogatja és nem kapcsolódik hozzá.

A Nyereményjátékban kizárólag érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18 éven felüli, Magyarországon élő állampolgár vehet részt, aki elfogadja jelen Nyereményjáték Szabályzatban leírt valamennyi feltételt.
A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező vállalat tulajdonosai, munkavállalói és azok rokonaik, illetve azon egyéb személyek sem vehetnek részt, akik a Nyereményjáték megszervezésében és lebonyolításában részt vesznek. A Nyereményjátékban való részvétellel minden Játékos önmagára kötelező érvényűnek ismeri el e Szabályokat.
A Nyereményjátékban való részvétel ingyenes, nem kötött sem vásárláshoz, sem megrendeléshez vagy árajánlatkéréshez sem.

A Nyertes személy értesítése:

A Szervező a Nyereményjáték lezárását követően maximum 1 munkanapon belül értesíti a Nyertest, hozzászólás formájában. A Nyertes a válaszküldés napján köteles a hozzászólásban megjelölt elérhetőségen felvenni a kapcsolatot a Szervezővel, a nyeremény körülményeiről történő egyeztetés érdekében. Más esetben csak januárban tudjuk küldeni a nyereményt.

Amennyiben a játékban résztvevő személyt a Nyereményjáték során nyertessé választják, a Nyereményjátékban való részvételével hozzájárul, hogy nevét a Szervező kizárólag saját reklámanyagaiban közzétegye. A Nyertes elfogadja, hogy a nevének ilyen használata ellenében a nyereményen felül külön díjazásra nem jogosult.

Adatkezelés és adatvédelem:

A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Szabályzattal bekért, a Nyereményjáték során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Nyereményjáték lebonyolításához – és annak idejére – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező, aki az adatokat a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. A Szervező nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos személyes adatait.

A Szervező jogai:

Az Euro-clear Kft. kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. A résztvevők elfogadják, hogy a Nyereményjátékban való részvétel során a részvételi Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével az Euro-clear Kft. számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a Nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a részvételi Szabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.

Az Euro-clear Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a Nyereményjáték feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező, illetve weboldala vagy Facebook oldala technikai okokból időszakosan nem érhető el.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjáték Szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

A Nyereményjáték lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik.

További információért a Nyereményjátékkal kapcsolatban forduljon bizalommal a Szervezőhöz:

Euro-clear Kft.

Gönyű, 2023. december 8.

Megosztom ezt a bejegyzést:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Szeretné tudni, mennyire kemény a víz otthonában?

Most INGYENESEN igényelheti vízkeménység-mérő teszterünket és megtudhatja, kemény-e a víz háztartásában!